aboutus
สายการผลิต

โดยการแนะนำเทคโนโลยีและอุปกรณ์เรา reseach & พัฒนาอย่างต่อเนื่องคิดค้นปรับปรุงเทคโนโลยีคุณภาพการทดสอบและผลิตภัณฑ์เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ผลิตภัณฑ์ของเราจะถูกส่งไปยังตลาดโลกและมีชื่อเสียงที่ดี

รายละเอียดการติดต่อ